Szukaj

Dane Klubu

Klub Świętego Huberta
ul. Zwycięzców 16 m 2
03-941 Warszawa

sekretariat@klubswhuberta.pl

Kronika Klubu

Na to by zrodziło się jakieś wydarzenie, by powstał jakiś ruch społeczny muszą zaistnieć stosowne przesłanki.


​Była druga połowa lat dziewięćdziesiątych. W koło następowały zmiany szczególnie ważne bo polityczne, społeczne i gospodarcze. Ludzie zaczynali myśleć po nowemu.
Świat zaczynał być widziany w innych barwach. Otwierały się perspektywy.

W jednej tylko dziedzinie, szczególnie nam bliskiej nie mogliśmy doczekać się zmian. Myślę tu o Łowiectwie które uwikłane było nadal w stare komunistyczne układy i nic nie wskazywało by miało to ulec zreformowaniu.. A nam marzyło się by o łowiectwie myśleć inaczej. Mieliśmy dość chamstwa, ubóstwa intelektualnego i prymitywizmu, Zdawaliśmy sobie sprawę że istniejących struktur związkowych nie łatwo będzie zmienić.

Ale trzeba stworzyć alternatywę. Dać przykład. Pokazać że można inaczej. Chcieliśmy nie tylko myśleć, ale i zacząć coś robić. Stąd potrzeba stworzenia ideowych towarzystw czy klubów, które poprzez skupianie wokół siebie wybitnych postaci z różnych dziedzin życia, polityki, nauki, kultury były by w stanie kreować wizję, tworzyć programy i opracowywać strategię poczynań.

​W historii przykłady działalności takich towarzystw zapisane są złotymi zgłoskami i tak np. powstałe w 1927 r. w Wilnie Towarzystwo Łowieckie Ziem Wschodnich, czy Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie. Były czołowymi współtwórcami sukcesów przedwojennego polskiego łowiectwa, które w owym czasie święciło swe największe triumfy. Świadomość tego stanu rzeczy nie była nam obca, a próby zorganizowania się w końcu zostały uwieńczone sukcesem, I tak wreszcie w dniu 8 września 1998 roku w Warszawie odbyło  się zebranie założycielskie Klubu Świętego Huberta pomyślanego jako właśnie takie forum.

​Członkami założycielami zostali:

 1. Zbigniew Eysmont
 2. Roman Jagieliński
 3. Jacek Janiszewski
 4. Jan Komornicki
 5. Bronisław Komorowski
 6. Tomasz Konarski
 7. Dariusz Młotkiewicz
 8. Jerzy Pomianowski
 9. Maciej Rudziński
 10. Adam Rybiński
 11. Jacek Tomaszewski
 12. Andrzej Walewski
 13. Jerzy Weyssenhoff
 14. Stefan Wyganowski
 15. Marcin Zamoyski

Przyjęto założenia ideowe następującej treści:

Klub Świętego Huberta jest stowarzyszeniem osób, którym na sercu leży dobro polskiego łowiectwa. Podstawowe zadanie Klubu to kultywowanie najlepszych tradycji łowiectwa polskiego wyrażających się osiągnięciami w dziedzinie kultury, kreowanie i rozpowszechnianie wzorców etycznych, opracowywanie koncepcji harmonijnego współdziałania systemów społecznego gospodarowania zwierzyną z prywatnym władaniem ziemią, oraz państwowym administrowaniem lasami i gruntami rolnymi, a także działania dla ochrony środowiska w celu zachowania zagrożonych gatunków i ekosystemów.
Mając na względzie powyższe, Klub będzie starać się poszerzać swe grono o osoby ideowo zaangażowane, o potencjale twórczym i intelektualnym tak by w przyszłości móc skutecznie również oddziaływać na podmioty ustawodawcze i wykonawcze.
Członkami Klubu mogą zostać jedynie osoby, które poziomem moralnym, postawą i wiedza służyć będą godnie wypełnieniu wyżej postawionych celów.

Opracowano statut który został zarejestrowany przez sąd rejonowy 24,11,1998 r.


Powołano też zarząd Klubu w skład którego weszli:

 • Prezes – Andrzej Walewski
 • V-prezes – Tomasz Konarski
 • V-prezes – Jacek Tomaszewski
 • Skarbnik – Stefan Wyganowski
 • Sekretarz – Dariusz Młotkiewicz


Prace zarządu skupiały się głównie na kwestiach organizacyjnych. I tak:

 • 22.02.1999 r. Klub uzyskał REGON Nr. 01 488 654 000 15
 • 14.09.2000 r. NIP Nr. 525 21 86 780.
 • Przyjęto i zatwierdzono przez zarząd logo Klubu według projektu art. pl. T. Konarskiego
 • Zostało zorganizowane pierwsze polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą dla członków Klubu w miejscowości Polanowo. Królem został kol. Jan Komornicki strzelając dwa przyzwoite odyńce. Odbyło się też polowanie na bażanty w miejscowości Gola
 • Przyjęto szereg nowych członków i rozpoczęto nawiązywać konieczne kontakty.


20 marca 2000 r. odbyło się kolejne walne zgromadzenie Klubu. Powołano na nim nowy zarząd w skład którego weszli:

 • Tomasz Konarski – prezes
 • Jacek Tomaszewski – V prezes
 • Dariusz Młotkiewicz – V prezes
 • Stefan Wyganowski – skarbnik
 • Stanisław Szweycer – sekretarz

Walne zgromadzenie dokonało również wyboru Straży Praw, w następującym składzie:

 • Bronisław Komorowski – przewodniczący
 • Edward Grabowski
 • Marcin Zamoyski

Zarząd przyjął i określił cele w jakich będą postępowały działania Klubu.

 • Zorganizowanie sesji naukowej na tematy związane z łowiectwem.
  Pomysł zorganizowania sesji naukowej zrodził się w naszym Klubie ze sposobu myślenia i spostrzegania łowiectwa jako zjawiska społecznego, opartego o wartości moralne, etyczne i intelektualne. Zaproszenie do niej wybitnych postaci, które mogły by wygłosić referaty gwarantujące wysoki poziom. Proponowane miejsce sesji, Pałac, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Termin, rok 2001.
 • Recenzowanie poczynań Zarządu Głównego Związku Łowieckiego i w miarę możności lobbing we władzach politycznych i ustawodawczych.
 • Podtrzymywanie i nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych.
 • Organizowanie polowań Klubowych.


Działając na podstawie tych wytycznych, już w czerwcu 2000 r T. Konarski i J. Tomaszewski wyjechali na Słowację do Muzeum w Św. Antonie. Z którego dyrektorem Marianem Ciżem łączyły nas przyjazne stosunki. Rozmowom towarzyszył również Jan Komornicki, członek naszego Klubu, pełniący wówczas funkcję Ambasadora Polski na Słowacji. Uzgodniono że za rok Klub nasz zaprezentuje w Muzeum w Św. Antunie wystawę „W krainie wilka” znakomitych fotografii autorstwa Tadeusza Budzińskiego

K.K. 04

9. 01. 2001 r. w Nadleśnictwie Krosino odbyło się polowanie klubowe na 14 myśliwych. Rozkład przyzwoity: 4 jelenie, 6 dzików, 3 kozy i 3 lisy. Królem został kol. Edward Grabowski, Niestety koszty polowania były bardzo wysokie. Fot K.K. 4 

 
Pierwsza, inauguracyjna sesja „Intelektualiów Myśliwskich” ( w/g scenariusza i nazwy autorstwa Tomasza Konarskiego). Odbyła się 9. 06. 2001 r. Dzięki dużemu wsparciu gospodarza, dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Krzysztofa Kornackiego a zarazem członka naszego Klubu. Z licznym udziałem członków Towarzystwa Łowieckiego Ziem Wschodnich.

W naszym odczuciu sesję tą należy uznać za udaną, jednak nie brakowało też głosów wątpiących czy w przyszłości tego rodzaju przedsięwzięcie ma szansę powodzenia. Byliśmy jednak innego zdania.

K.K. 06

 

Następnego dnia na strzelnicy w Puławach odbyły się zawody w strzelaniu do rzutków. Pierwsze miejsce zajął Maciej Konarski. Drugie Paweł Zbrożek T.Ł.Z W. a trzecie Tomasz Konarski K.Św. H. Fot. K.K. 6We wrześniu 2001 r. w Zamku i Muzeum w Sw Antonie na Słowacji odbyła się wcześniej zapowiadana wystawa fotografii „W krainie wilka”. ( Wielki sukces ) W otwarciu tej wystawy obok autora Tadeusza Budzińskiego udział wzięli : Tomasz Konarski, Dariusz Młotkiewicz, Jacek Tomaszewski i Grzegorz Kostrzewski.


W końcu października w miejscowości Pempowo odbyło się kolejne polowanie klubowe o dość zaskakujących efektach: Strzelono jednego dzika, jednego lisa, pięć dzikich gęsi i 96 bażantów. Fot K.K. 3.

Królem został Tomasz Konarski. Niestety a trakcie polowania poważnie uszkodzono (incydent z dzikiem) cztery własne samochody.


12 i 13 stycznia 2002 r. Polowanie klubowe w Bornym Sulinowie. Pierwszy dzień totalna klapa – brak zwierzyny.


Po kolacji dla poprawienia nastroju młodzi koledzy poprzebierali się w rosyjskie mundury, które tam znaleźli Fot K.K. 9.Drugi dzień trochę lepiej. Kol. T. Konarski popisał się dubletem do dzików.


Kolejna edycja „Intelektualiów Myśliwskich” organizowanych tym razem przez Towarzystwo Łowieckie Ziem Wschodnich w Pałacu w Sieniawie. Dobór referatów chyba niezbyt dobrze trafiony, a te które były nie całkiem mieściły się w pojęciu „Intelektualiów”. Choć jeden z nich posłużył potem w Senacie jako materiał do dyskusji nad drapieżnictwem psów i kotów. Jednak i tak należy uznać za sukces że ta sesja się odbyła.

K.K. 07
7.09.2002 r. Polowanie na kaczki w Walewicach. Cudowne miejsce. Przepiękny pełen historycznych odniesień pałac, jeszcze piękniejsze stawy. Mili gospodarze. Już wiemy! Będziemy tu częściej zaglądać bo kwatera dobra, a i polować jest na co. Fot K.K. 712.02.2003 r. Bacze Mokre koło Czerwonego Boru. Cudowna pogoda. Sporo śniegu lekki mróz. Niebieskie niebo i radosne słońce. Polowanie na pędzone bażanty w lesie ? Zaskakujące, ale okazało się fantastyczne. Bażanty rozpędzone ponad czubkami drzew, przelatujące nad leśnym duktem są naprawdę trudne do

K.K. 11

trafienia.

Ale koledzy z naszego Klubu byli w doskonałej formie. Miejscowi leśnicy z niedowierzaniem kiwali głowami – Skąd się ci faceci wzięli ? Oni przecież prawie wcale nie pudłują. Fot K.K. 11​Zbliża się kolejna sesja „Intelektuali Myśliwskich” Tym razem organizacją zajmuje się Klub, a miejscem gdzie się odbędą ponownie Kozłówka. W doborze tematów korzystamy z pomocy wybitnych fachowców. Między innymi pomaga nam prof. Janusz Tazbir. Jako rewanż za wystawę „W krainie wilka” dyrektor Marian Ciż przysłał referat na temat „Pałac i Muzeum Łowieckie w Sw. Antonie na Słowacji”
K.K. 05Tym razem sesja naprawdę bardzo udana. Nawet wśród niedowiarków coraz więcej pochlebnych głosów. To utwierdza nas w przekonaniu że mieliśmy rację. Że „Intelektualia Myśliwskie” są potrzebne, a przed nami wielkie pole do popisu. Postanawiamy jednak by lepiej się do nich przygotowywać, należy je organizować co dwa lata, bo taki okres wydaje się być optymalny. A więc do zobaczenia, kolejna sesja w 2005 r. Fot. K.K. 5


K.K. 12
Styczeń 2004 r. Ponownie Borne Sulinowo. Tragedia ! Zwierzyny jak na lekarstwo za to pogoda daje się nam we znaki. Wieje i mrozi. Po dwóch dniach męki w końcu Leszek Benet strzelił byczka, a ktoś jeszcze dziczka i to wszystko. Szczęśliwi z powrotu do domu jedziemy, choć to straszny kawał drogi. Fot K.K. 12K.K. 02
14.12.2004 r. Myśląc o kolejnych „Intelektualiach” nie zaniedbujemy polowań. Tym razem bażanty w Luszynie. Zebrało się liczne grono klubowe, ale i zaproszonych gości sporo. Razem coś chyba ze 20 strzelb. Pogoda marna. Bażantów dużo, ale hodowlane więc polowanie raczej nie ciekawe. Cóż bywają i takie. Fot K.K. 2W poszukiwaniu nowych łowisk nawiązujemy kontakt z kołem „Ponowa” w Bierutowie. To piękna opolska knieja więc mamy nadzieję na sukcesy. Polowanie w dniach 8 i 9 .12. 2005 r. Zima w pełni, mróz i śnieg. Organizacja polowania dobra, ale efekty średnie Pierwszy dzień trzy dziki, drugi też trzy. Miejscowi przepraszają twierdząc że w przyszłości będzie lepiej. Fot K.K. 10


K.K. 13
Czerwiec 2005 r. W końcu przygotowywane od dwóch lat „Intelektualia” pod hasłem Tradycja i Współczesność. Obrady otworzył dyrektor Krzysztof Kornacki, a potem wspólnie prowadzili je razem Jacek Tomaszewski i Tomasz Konarski. Były naprawdę ciekawe referaty. Dopisała publiczność Pojawiają się przychylne recenzje w prasie. Jednym słowem „dobra nasza” i tylko tak dalej. Fot. K.k. 13

W listopadzie jedziemy do Walewic na bażanty. Najpierw wspólna kolacja. Potem szalenie miły gospodarz Henryk udostępnia nam stylowy salonik w którym zasiadamy do brydgea. Rano śniadanie z obowiązkową jajecznicą, a potem odprawa. Są psy, jest kilku naganiaczy. Polowanie prowadzić będzie syn gospodarza Paweł. To dobrze bo wiemy że potrafi to świetnie robić. Co się zresztą sprawdziło. Teren trudny. Bażanty bardzo lotne, a więc strzały niełatwe, ale przecież o to chodzi. Takie Polowanie, w takiej atmosferze,w dodatku w doborowej kompanii to naprawdę wyjątkowa przyjemność. Królem został Tomasz Konarski.

​6,7. stycznia 2006 r. Na zimowe pędzone polowanie na grubego zwierza jedziemy do Bierutowa. Śniegu sporo. Mróz. Piękna opolska knieja, a zwierzyny ja na lekarstwo.W sąsiednim obwodzie słychać sporo strzałów. Cwani sąsiedzi, pewnie wcześniej wywieźli tam sporo karmy i zwabili wszystko co żyło. Nasi gospodarze zażenowani. Przepraszają i obniżają koszty polowania. Niby dobrze, ale przecież nie całkiem o to chodzi. Nie po to się taki kawał drogi jechało.

K.K. 16Więc żeby się trochę pocieszyć, wypad 17 lutego 2006 r. do Walewic na bażanty. Jak zwykle miło, sympatycznie i owocnie. Dodatkowa atrakcja: Syn kol. Jacka Zygmunta staje się myśliwym. Jego pierwsze polowanie, więc trzeba go ochrzcić. Dokonujemy tego z wielkim namaszczeniem i satysfakcją witając nowego nemroda. Fot K.K. 16

Wiosną, drukiem ukazują się z dawna oczekiwane referaty ostatnich „Intelektualiów” To pięknie wydana w twardej okładce z ilustracjami książeczka. Razem z poprzednimi wydaniami zaczyna się tworzyć niezła kolekcja. Najlepszy dowód że coraz więcej osób pragnie je zakupić.

K.K. 14

7 i 8 październik 2006 r. Polowanie klubowe na gęsi nad jeziorem Otmuchowskim. Nowe łowisko, całkowicie nowe warunki polowania. Gęsi wprawdzie olbrzymie tabuny, lecz strzelenie nie takie proste. Tylko nielicznym się udaje. Udało się natomiast psu „Gromowi” który po raz pierwszy w życiu miał szansę zaaportować gęś. Nic dziwnego że potem ją pilnował. Fot. K.K. 14K.K. 15​Styczeń 2007 r. Mimo poprzednich rozczarowań jedziemy do Bierutowa. Miejscowi twierdzą że teraz będzie lepiej. W łowisku był spokój. Karmy nie żałowali. Zwierzyna podobno jest Mają też nowe psy, więc polowanie musi się udać. Na miejscu pogoda niezbyt sprzyjająca. Brak śniegu, zimno i wietrznie. Strzałów jednak sporo, znaczy że dziki dopisały. W końcu prawdziwy sukces. Jacek Zygmunt powalił olbrzymiego odyńca. Gratulacjom nie było końca. Fot K.K. 15

Jest Czerwiec 2007 r. Minęły już dwa lata. Pora więc na kolejne „Intelektualia” oczywiście w Kozłówce bo tam czujemy się najlepiej. Jeden z głównych tematów – Polowania u Potockich w Łańcucie. Zainteresowanie „Intelektualiami” naprawdę coraz większe, a wszyscy niecierpliwie oczekują na wydania książkowe.

K.K. 17
Listopad 2007 r. Jak żeby inaczej. Bażanty w Walewicach. Na zaproszenie Klubu mamy gościa. Jest nim mieszkający w Londynie Michał Sapieha. Jak zwykle miła atmosfera. Przy kolacji gość nasz bawił nas, zresztą mocno koloryzując, opowieściami o swych polowaniach w Afryce. Gdzie słoni i bawołów przewracał na kopy. Do bażantów jednak strzelał nieźle, czym nieco podreperował w naszych oczach swoją reputacje. Daleko mu jednak było do poziomu jaki wówczas reprezentowaliśmy. A królem został Andrzej Walewski. Fot K.K. 17


K.K. 18
Styczeń 2008 r. Bierutów. Warunki zimowe. Przyjechała bardzo liczna grupa myśliwych z Lubelszczyzny, dowodzona przez Leszka Beneta. Efekty polowania średnie, jak na tą ilość osób. Jeden byk, dwie łanie i dziewięć dzików. Królem został młody Benet. Fot K.K. 18


Rok 2009 – ty. „Intelektualia Myśliwskie” tradycyjnie w Kozłówce. Tym razem referatów nie wiele, ale naprawdę ciekawe. Z resztą to wcale nie łatwo przy naszym skromnym budżecie znaleźć chętnych do napisania i wygłoszenia referatu. Tym bardziej że nie otrzymują za to honorarium, a jedynie miejsce w przyszłej publikacji. Jesienny wyjazd do Walewic na bażanty. Niestety, wszystko kiedyś musi się kończyć. Pewnie jesteśmy tu już ostatni raz. Ośrodek Hodowli Zwierzyny przy stadninie zlikwidowany. Dyrekcja zwolniona. Nowe władze. Nowe stosunki. A przedtem było jak w rodzinie. Wielka szkoda. Czy to jakieś fatum, czy po prostu takie czasy. W Bierutowie też zmiana. Nastał nowy łowczy. Bardzo się stara, ale niewiele potrafi. Efekty widać gołym okiem. Zresztą nas starych wyjadaczy nie łatwo oszukać. Źle prowadzone polowanie to i efekty marne. I tak się to właśnie skończyło. Widać że pora na zmianę! Trzeba szukać nowych łowisk.

​Koniec października 2010 r. Ciągną gęsi. Więc i my ruszamy nad jezioro Otmuchowskie bo Remek Wiśniewski zaprasza. Niestety pogoda się zmieniła. Wyż Niebieskie niebo. Dla gęsi dobrze, dla nas fatalnie. Napatrzyliśmy się do syta, ale obeszło się bez strzału.

7, listopada 2010 r. Koło Łowieckie „Ostęp” zaprasza Pana Prezydenta i członków Klubu na polowanie do Korczewa nad Bugiem. Piękny teren, pogoda również. Niestety pojawiają się nie proszeni przeciwnicy polowania, opętane pseudo ekologią dziennikarki. Praktycznie uniemożliwiając to polowanie. Fot K.K. 20

​Nadszedł 18 czerwiec 2011 r. Więc pora na kolejne „Intelektualia” Oczywiście w Kozłówce. Tym razem referatów naprawdę dużo i w większości ciekawe. Należy z tego wyciągnąć jednak wnioski. Przy jednodniowej sesji zbyt duża ilość referatów jest męcząca. Po prostu zawodzi percepcja.
K.K. 26
5 sierpnia 2011 r. Pan Prezydent zaprasza do swej rezydencji w Wiśle. Nastąpi tam uroczyste otwarcie saloniku myśliwskiego, Fot K.K. 26. który zaprojektował Tomasz Konarski. Wśród wielu gości są także, a może przede wszystkim członkowie Klubu Św. Huberta. Fot K.K. 21. Tak wspaniałej atmosfery towarzyszącej temu spotkaniu nie da się z niczym porównać.


3 listopada 2011 r. Dzień Świętego Huberta w Łazienkach Królewskich. W zasadzie organizatorem jest Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, ale bez udziału i pomocy Klubu nic by nie zdziałało. A to naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Na scenie, na wyspie koncertuje „Mazowsze”. Poczty sztandarowe Kół Łowieckich dumnie się prezentują. Fot K.K. 23. Fot K.K. 22. Do amfiteatru ciągną tłumy warszawiaków. Przybywa Para Prezydencka. Brzmią fanfary!

​17 listopad 2011 r. W podzięce dla przedstawicieli Kół Łowieckich którzy nieraz z daleka przybyli na uroczystość w Łazienkach spotkanie w Pałacu Prezydenckim, w którym również uczestniczą członkowie naszego Klubu. Miła atmosfero. Pan Prezydent w charakterze gospodarza oprowadza po Pałacu. Fot K.K. 24.

​29 grudnia 2011 r. Polowanie w Leśnictwie Niemce w „Dobrach Kozłowieckich”. Piękna zima, sporo śniegu, ale mróz niezbyt tęgi. Dużo płowej zwierzyny, są nawet daniele, za to dzików jak na lekarstwo. Doborowe towarzystwo. Miła atmosfera. Królem chyba znowu był młody Benet.

​Styczeń 2012 r. W niewielkim gronie organizujemy polowanie na bażanty w O.H.Z. Gradowo koło Sochaczewa. Trochę się postrzelało, lecz gdzie tam to porównywać do dobrych walewickich czasów. Ani ten nastrój, ani ta oprawa. Królem został Andrzej Walewski

K.K. 28
8 grudnia 2012 r. Opłatek Duszpasterski w Belwederze. Księża myśliwi dzielą się z nami opłatkiem. Oprócz członków Klubu sporo zaproszonych gości, politycy, dziennikarze, myśliwi. Członek naszego Klubu ksiądz Kostek Kordowski celebruje. Niepowtarzalny nastrój. Cudowne chwile warte zapamiętania. Foy K.K. 28.


14 kwietnia 2013 r. Na zaproszenie Pana Prezydenta w Belwederze Klub Św. Huberta podjął się zorganizować debatę p.t. „Łowiectwo w chwili obecnej i jaka przyszłość”. Wśród gości profesorowie, ministrowie, posłowie, dziennikarze, a także przedstawiciele Związku Łowieckiego. Kilka ciekawych referatów, jak również wypowiedzi z sali. Debatę prowadzili Dariusz Młotkiewicz i Tomasz Konarski.

​6 września 2013 r. Polowanie na kaczki w kole łowieckim „Juniorzy” w Ułężu Oprócz członków naszego Klubu są również koledzy z Towarzystwa Łowieckiego Ziem Wschodnich, a także jeszcze kilku innych myśliwych. Kaczek nie było zbyt wiele, za to miejscowi niezwykle gościnni wieczorem przy ognisku zorganizowali niezły poczęstunek.

9 września 2013 r. Kolejna edycja „Intelektualiów Myśliwskich” w Kozłówce.Jak zwykle naprawdę udane. Sporo ciekawych referatów, a na sali obrad coraz więcej zainteresowanych słuchaczy.

​11 listopada 2013 r. Wielka uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Wśród odznaczanych Tomasz Konarski, (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski). To również wielkie wyróżnienie dla naszego Klubu bo odznaczonym jest nasz zasłużony prezes.. Fot K.K. 25.

Szukając nowego łowiska na bażanty wybieramy się do O.H.Z. Grodno w Toruńskiem. Jest 8 luty 2014 r. Dość ostra zima, śnieg i mróz. Trzeba przyznać organizacja sprawna, a i bażantów nie brakuje. Strzały trudne, ale udane, choć czasami wypada strzelać wprost pod słońce. Każdy myśliwy dostaje pomocnika, który ma zbierać strzelone koguty. To całkiem dobry zwyczaj. Królem został Witek Daniłowicz.

K.K. 2727 czerwca 2015 r. „Intelektualia Myśliwskie” w Zamku Prezydenckim w Wiśle. (fot Wisła zaproszenie). To chyba intuicja podpowiadała nam by tam to zrobić, a dzięki życzliwości Pana Prezydenta i wielkim wsparciu organizacyjnym kol. Dariusza Młotkiewicza wszystko się udało. W takiej scenerii i w takim nastroju, te „Intelektualia” na pewno należy uznać za wyjątkowe. Fot K.K. 27. W związku z zaawansowanym wiekiem Tomasz Konarski zapowiedział rezygnację z funkcji prezesa Klubu którą pełnił przez 15 lat.


K.K. 29

K.K. 30


9 września 2015 r. Wyjazd na Słowację z okazji 25 rocznicy organizacji „Dni Hubertowskich” w Muzeum w Św. Antonie. Oficjalna delegacja

Klubu T. Konarski, K. Dzik, J. Kuźmiński i t. Budziński. Poza delegacją jeszcze K. Kornacki i L. Benet. Na ręce dyrektora Mariana Ciża składamy z okazji jubileuszu gratulacje i wręczamy upominki, zaś strona Słowacka honoruje nasz Klub Św. Huberta i Tomasza Konarskiego pamiątkowymi medalami. Fot K.K 29 i 30


2016 r. Zmarł Jacek Tomaszewski. V-prezes Klubu, postać szczególnie zasłużona. Odeszli też Jerzy Pomianowski i Edward Grabowski. Cześć ich pamięci!

2 kwietnia 2016 r. Walne zebranie Klubu Św. Huberta. W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa następuje wybór nowego zarządu, który ukonstytuował się następująco:

 • Dariusz Młotkiewicz - prezes
 • Witold Daniłowicz v- prezes
 • Elżbieta Sęczykowska v- prezes
 • Stefan Wyganowski – skarbnik
 • Krzysztof Dzik – sekretarz


Członkami Straży Praw zostali:

 • Adam Roguski – przewodniczący
 • Stanisław Szweycer
 • Andrzej Walewski


3 września 2016 r. Nowo wybrany zarząd organizuje wyjazd na Słowację do muzeum w Św. Antonie. Delegacji przewodniczy prezes Dariusz Młotkiewicz, zaś w skład delegacji weszli: Elżbieta Sęczykowska i Janek Kuźmiński. To bardzo ważna inicjatywa by kontynuować i zacieśniać od dawna istniejące przyjacielskie stosunki. Z inicjatywy prezesa Darka Młotkiewicza członkowie Klubu i zaproszeni goście spotykają się 19 grudnia 2016 r. przy ognisku opłatkowym w siedzibie Lasów Miejskich na Młocinach. Miły świąteczny nastrój wspomaga smaczny poczęstunek.

​10, czerwca 2017 r. Pora na „Intelektualia Myśliwskie” oczywiście w Kozłówce z wielką starannością przygotowane przez nowy zarząd Klubu. Ciekawe referaty podzielone na trzy grupy tematyczne. Odbywa się też otwarcie wystawy „Chwal ćwik! Żywa tradycja sokolnictwa” przygotowanej przez muzeum w Kozłówce. Są sokolnicy i goście ze Słowacji, ze swoimi ptakami. Zainteresowanie „Intelektualiami” coraz większe. Obrady prowadzili: pierwszą część Dariusz Młotkiewicz, drugą Krzysztof Kornacki.

14.10.2017 r. Polowanie klubowe w nadleśnictwie Turawa w opolskiem. Gospodarze, miejscowe Koło Łowieckie „Knieja” bardzo się starali, więc organizacja była bez zarzutu. Gorzej ze zwierzyną bo widzieliśmy tylko jelenie, zaś dziki skutecznie się przed nami ukryły. Mimo to dzięki wspaniałej pogodzie i znakomitej przyjacielskiej atmosferze wyjazd ten należy uznać za bardzo udany. Królem polowania został Jan Warmusz, a vice królem Tadeusz Komorowski.

21, grudnia 2017 r. Opłatek Klubowy reaktywacja. Czyż można sobie wyobrazić coś bardziej wspaniałego. Ten nastrój, te rozmowy, to grono dobrze rozumiejących się serdecznych przyjaciół, z Bronkiem Komorowskim na czele. Było też coś smacznego do zjedzenia i wypicia prawie jak za dawnych czasów w Belwederze, a ksiądz Kostek Kordowski poświęcił i pobłogosławił. Warto też wspomnieć o miejscu gdzie się to odbywało. To budująca nastrój, pełna dzieł sztuki i trofeów łowieckich Galeria Myśliwska. Jej właścicielka Izabela Malec, w trakcie tego spotkania, uroczyście została przyjęta w poczet członków naszego Klubu. Brawo dla zarządu Klubu z prezesem Darkiem Młotkiewiczem na czele za zorganizowanie tego opłatka, bo takie spotkania budują historię i tożsamość Klubu.

21.01.2018 niedziela. Polowanie Klubowe na bażanty w OHZ Gradów. Pogoda dobra, lekki mróz i bez opadów. Polowało ośmiu myśliwych, ale członków Klubu tylko trzech. Janek Koźmiński, Maciek i Tomasz Konarscy. Strzelono 72 bażanty. Królem został Bartosz Szaniawski – 15 kogutów, a vice królem Tomasz Konarski – 14 kogutów. Serwis fotograficzny zapewniał Mariusz Wardecki. Dzięki temu mamy miłą pamiątkę z tego polowania. Trzeba przyznać że organizacja polowania była naprawdę dobra. Było trzech naganiaczy i pięć świetnie wyszkolonych psów. Przyjemnie było patrzeć jak pracują. Po polowaniu kiełbasa na gorąco w miłej atmosferze.

21.02.2018 r A więc w końcu może nadeszła ta chwila. Postulaty i opracowania przygotowywane od dawna przez nasz Klub i prezentowane (choćby na naradzie w dniu 14 kwietnia w Belwederze) mają szansę doczekać się realizacji. Z inicjatywy naszego Klubu i przy wielkim zaangażowaniu osobistym prezesów Darka Młotkiewicza i Witka Daniłowicza powstaje Porozumienie zrzeszające różne organizacje łowieckie. Ma ono na celu zreformowanie ustroju polskiego łowiectwa. Opracowano deklarację i regulamin Porozumienia, a przewodnictwo jego pełnione będzie w cyklu jednorocznym przez kolejne podmioty wchodzące w skład Porozumienia. Pierwsze przewodnictwo powierzono Polskiemu Towarzystwu Łowieckiemu z Pomorza.

Powstała też Grupę Roboczą, a na pierwszych jej członków powołani zostali :

 • Witold Daniłowicz
 • Anna Jańczak
 • Henryk Okarma.

12.09.2018 środa. Robocze zebranie Klubu. Udział wzięli: Dartiusz Młotkiewicz, Ela Sęczykowska, Krzyś Dzik i ja jako konsultant. Tematy: Strona internetowa – ocena pozytywna. Usunąć lub zamienić dwa zdjęcia ze zwierzyną – widać krew. Wszystkie materiały na stronę powinny trafiać do Eli i być przekazywane Maćkowi w formie elektronicznej. Dalsza sprawa to Intelektualia. Mój referat o wilku i towarzysząca mu wystawa Tadka Budzińskego  w postaci plansz w sali konferencyjnej. Sprawa jubileuszu. Termin pewnie w listopadzie. Czasu bardzo mało, a jeszcze fundusze, zaproszenia, lista uczestników, katering. Konieczna mobilizacja!

10.10.2018 środa. Ponownie na Zwycięzców zebranie Klubu. Obecni: Darek Młotkiewicz, Witek Daniłowicz, Ela Sęczykowska, Krzysio Dzik i Ja jako doradca. Omawiane tematy, to przede wszystkim jubileusz Klubu. Ustalono że odbędzie się to 22. listopada we czwartek. Miejsce – piwnica Akademii Sztuk Pięknych na Krakowskim Przedmieściu. Promocja książki z Intelektualiów Myśliwskich, oraz Opowiadań Myśliwskich autorstwa Z i T. Konarskich. Obie książki będą w sprzedaży. Wpływy z pierwszej zasilą fundusz jubileuszu. Szczegółowy scenariusz opracuje prezes Darek Młotkiewicz. Ponadto ustalono że promocja książki Witka Daniłowicza w połączeniu z debatą na tematy prawno-myśliwskie odbędzie się w połowie stycznia, prawdopodobnie w Pałacu Kultury.

12.09.2018 środa. Robocze zebranie Klubu. Udział wzięli: Dartiusz Młotkiewicz, Ela Sęczykowska, Krzyś Dzik i ja jako konsultant. Tematy: Strona internetowa – ocena pozytywna. Usunąć lub zamienić dwa zdjęcia ze zwierzyną – widać krew. Wszystkie materiały na stronę powinny trafiać do Eli i być przekazywane Maćkowi w formie elektronicznej. Dalsza sprawa to Intelektualia. Mój referat o wilku i towarzysząca mu wystawa Tadka Budzińskego  w postaci plansz w sali konferencyjnej. Sprawa jubileuszu. Termin pewnie w listopadzie. Czasu bardzo mało, a jeszcze fundusze, zaproszenia, lista uczestników, katering. Konieczna mobilizacja!

10.10.2018 środa. Ponownie na Zwycięzców zebranie Klubu. Obecni: Darek Młotkiewicz, Witek Daniłowicz, Ela Sęczykowska, Krzysio Dzik i Ja jako doradca. Omawiane tematy, to przede wszystkim jubileusz Klubu. Ustalono że odbędzie się to 22. listopada we czwartek. Miejsce – piwnica Akademii Sztuk Pięknych na Krakowskim Przedmieściu. Promocja książki z Intelektualiów Myśliwskich, oraz Opowiadań Myśliwskich autorstwa Z i T. Konarskich. Obie książki będą w sprzedaży. Wpływy z pierwszej zasilą fundusz jubileuszu. Szczegółowy scenariusz opracuje prezes Darek Młotkiewicz. Ponadto ustalono że promocja książki Witka Daniłowicza w połączeniu z debatą na tematy prawno - myśliwskie odbędzie się w połowie stycznia, prawdopodobnie w Pałacu Kultury.

20181122 183109 1024x57522.11.2018 r. czwartek. To był ten dzień. Jubileusz dwudziestolecia Klubu ŚW. Huberta
Piwnica w Akademii Sztuk Pięknych odżyła nowym życiem. Nasi członkowie plus zaproszeni goście, razem zebrało się około 50 osób. Najpierw wspomnienie kolegów którzy już odeszli z tego świata – Jacka Tomaszewskiego, Edwarda Grabowskiego i Jerzego Pomianowskiego.
Dalej prezentacja poczynań Klubu w relacji trzech prezesów. Potem krótkie przemówienia 20181122 182835 1024x576
Prezesa Darka i Prezydenta Bronka. Z kolei prezentacja książki z ostatnich Intelektualiów, a także drugiej – Opowiadania Myśliwskie Tomka Konarskiego z ilustracjami Zofii Konarskiej. Potem wspaniała chwila Bronek Komorowski prezentuje swe wspaniałe i dowcipne wiersze. Dalej Prezes Darek informuje że to również spotkanie okolicz okolicznościowe bo nasz senior Tomek Konarski kończy właśnie dziś 82 lata.
Było coś do zjedzenia i wypicia, a przede wszystkim cudowna atmosfera jaka tylko wśród serdecznych przyjaciół zapanować może. I niech tak będzie dalej, bo już niebawem spotkamy się ponownie na 25 – leciu naszego Klubu.

10.01.2019 czwartek. Polowanie klubowe na bażanty w OHZ Gradów. Miało być czternastu myśliwych. Czterech nawaliło więc polowaliśmy w dziesięciu plus jedna osoba towarzysząca, kobieta. Pogoda w zasadzie dobra, lekki mróz, czasami zimny wiatr szczególnie dokuczliwy dla tych co stali na otwartym polu. Bażantów było sporo i co ważne wylatywały w zasadzie na wszystkich prawie po równo. Andrzej Szaniawski i Tomek Konarski jako seniorzy stawali bez kartek, więc może mieli trochę mniej na strzał. Królem został Andrzej Walewski a v-ce królem Jarosław Lasecki. Na koniec nieporozumienie. Zaserwowano nam obiad, średniej jakości za to po wyjątkowych cenach, a to nas nieco zaskoczyło. Mimo wszystko polowanie należy uznać za udane.

20.02.2019. środa godz. 16.30 zebranie zarządu Klubu w biurze u Witka Daniłowicza.
Obecni Dariusz Młotkiewicz, Witold Daniłowicz, Elżbieta Sęczykowska, Krzysztof Dzik  i Tomasz Konarski jako doradca. W pierwszej części W. Daniłowicz omówił swoje wrażenia ze Zjazdu Krajowego PZŁ. Druga część dotyczyła organizacji tegorocznych Intelektualiów. Na razie więcej znaków zapytania niż konkretów.

17.03.2019 niedziela. Jakże smutna wiadomość o śmierci Adasia Roguskiego. Był w pełni życia. Miał nie wiele ponad sześćdziesiąt lat. Dał się poznać jako znakomity myśliwy. Działał też w naszym Klubie pełniąc zaszczytną funkcję przewodniczącego Straży Praw. Cześć jego pamięci.
Msza żałobna odbędzie się 23 marca w kościele Matki Boskiej Anielskiej w Skolimowie.

23.03.2019 sobota. Msza żałobna za Adasia Roguskiego, bardzo uroczysta. Na prawdę dużo ludzi – rodzina, przyjaciele – myśliwi. Na trąbce sygnały myśliwskie budują nastrój. Klub reprezentuje kilku członków z prezesem na czele. Od Klubu wieniec z szarfami. Nekrolog w prasie i wspomnienie na stronie internetowej.

12.04.2019 sobota. Robocza wizyta w Kozłówce. Prezes Dariusz Młotkiewicz w towarzystwie Tomasza Konarskiego. Robocze rozmowy z Panią Dyrektor. Ustalenie daty Intelektualiów na 28 września 2019r.  A także lokalizację. Ustalono też z grubsza tematy referatów będzie ich maksimum osiem z czego trzy przedstawi strona kozłowiecka. Referatom towarzyszyć będzie wystawa Tadeusza Budzińskiego p.t. „Wilk”. W korespondencji z referatem Tomasza Konarskiego pod tym samym tytułem.

28.06.2019 piątek. Zebranie sprawozdawcze Klubu ŚW. Huberta w galerii u Państwa Malców. Po przyjęciu absolutorium omawiane były sprawy związane z Intelektualiami w Kozłówce, a także w związku z rezygnacją kol. Stefana Wyganowskiego, dokoeptowanie do zarządu kol. Zdzisława Strupieniuka, któremu powierzono funkcję skarbnika. Podięto też uchwałę o podniesieniu składek członkowskich z 10 zł. Na 20 żl. Konieczne będzie ściągnięcie zaległych składek, oraz o wpłacanie ich awansem. W ramach działalności kulturalnej zapowiedziano organizację spotkania p.t. Mongolia na jesieni b.r.

201909 Intelektualia 0128.09 2019 r. sobota. Dziesiąta edycja Intelektualiów Myśliskich. Oczywiście w Kozłówce, ale w zastępczym lokalu bo „Teatralnia” w remoncie. Sześć ciekawych referatów i towarzysząca im  wystawa fotografii Tadeusza Budzińskiego p,t. „Wilki”. Na sali około 40-tu osób. Miło spotkać się w tym dobranym towarzystwie, choć szkoda że zabrakło wielu przyjaciół i znajomych.