Szukaj

Dane Klubu

Klub Świętego Huberta
ul. Zwycięzców 16 m 2
03-941 Warszawa

sekretariat@klubswhuberta.pl

Intelektualia Myśliwskie

Pomysł zorganizowania sesji naukowej pod nazwą „Intelektualia Myśliwskie” zrodził się w naszym Klubie ze sposobu myślenia o łowiectwie i jego spostrzegania jako zjawiska społecznego, opartego o wartości moralne, etyczne i intelektualne, a także ze świadomości jak ubogi jest stan tych wartości we współczesnym polskim łowiectwie. Nad stroną merytoryczną i właściwym poziomem referatów czuwali wybitni znawcy tematu z prof. Januszem Tazbirem na czele.

Znakomitym partnerem w organizowaniu „Intelektualiów” okazało się Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, i od początku (za wyjątkiem jednej sesji) dla autorów referatów i zaproszonych gości otwiera swe gościnne progi. Dodać należy że każdą sesję kończyła dyskusja, twórczo rozwijając myśli zawarte w prezentowanych referatach. Plon referatów ukazał się drukiem

 

Kozłówka 2017 r.

referaty :intelektualia 2017

 • Czym jest współczesne łowiectwo – Andrzej Tomek, Henryk Okarma
 • Geneza i założenia koncepcji zrównoważonego łowiectwa – Witold Daniłowicz
 • Tdeusza Poklewskiego-Koziełł syberyjski notatnik myśliwego 1902-1910 -Grzegorz Poklewski-Koziełł.
 • Roman Hubert Hupałowski Polowania na bezdrożach świata – Tomasz Konarski.
 • Egzotyczne polowania i tajemnice Kamila Giżyckiego – Elżbieta Sęczykowska.
 • Tkaniny łowiectwem „malowane” blask, fantazja i splendor – Izabela Kamińska.
 • Historia i współczesność sokolnictwa – Henryk Mąka.
 • Etyka sokolnicza – zarys problematyki – Zbigniew Bonczar.
 • Sokolnictwo w systemie szkolnictwa na Słowacji – Pavel Michal.
 • Kordelas, zanikająca tradycja – Krzysztof Oleszczuk.

 

Wisła 2015 r.

referaty :intelektualia 2015

 • Kształtowanie się współczesnego polskiego łowiectwa - Krzysztof Morow
 • Zagrożenia dla współczesnego łowiectwa - Bogdan Złotorzyński
 • Czym powinno być łowiectwo we współczesnej Europie? - Zbigniew Ciemniewski
 • Polowania dewizowe w PRL - Katarzyna Kot
 • Tradycje muzyki myśliwskiej w Polsce - Piotr Kowal
 • Unikalne i cenne - Stefan Olech
 • Animalistyczne brązy Magdaleny Gross (1881–1948) - Emilia Bzicka
 • Zamoyscy w Angol - Sławomir Grzechnik
 • Polowania w Kozłówce – reaktywacja - Krzysztof Kornacki
 • Orzeł i Reszka - Tomasz Konarski

 

 

Kozłówka 2013 r.

referaty :intelektualia 2013

 • Myśliwi, Łowcy i Reszta - Tomasz Konarski
 • Jankowscy - myśliwi Dalekiego Wschodu z przełomu XIX i XX wieku - Andrzej Dobiech, Paweł Sliwiński
 • Michał Issajewicz "Miś" - Andrzej Arcimowicz
 • Polowania w majątkach Kijany, Ciechanki i Łańcuchów. Szkice do portretu lubelskiego ziemiaństwa - J.Ewa Leśniewska
 • Polowania na dziki w dobrach Zamoyskich w Różance - Piotr A. Czyż
 • Staropolskie polowanie z orłem. Łowiecka rzeczywistość czy literacka fikcja - Arkadiusz M. Stasiak
 • Motywy łowieckie na szkle artystycznym w Rzeczypospolitej XVIII wieku - Izabela Kamińska
 • Historia jednego eksponatu - szafa na myśliwską broń palną - Stefan Olech
 • Jak wypełniamy postanowienia polskiego Prawa łowieckiego - Zbigniew Ciemniewski

 

Kozłówka 2011 r.

referaty :intelektualia 2011

 • Człowiek i zwierzę -partnerzy na wspólnej ziemi - Tomasz Konarski
 • Ptaki drapieżne układane do polowań w nowożytnej Rzeczypospolitej - Arkadiusz Michał Stasiak
 • Polowanie w piętnastowiecznej Francji a dziś - Zofia Sidorczuk-Andrzejewska
 • Wielka Hala Dworu Artusa jako sala myśliwska - Edward Śledź
 • Stroje do polowań w Polsce w wieku XIX - Magdalena Bialic
 • Kolekcjonerstwo łowieckie - Izabela Kamińska
 • Myśliwskie pasje Józefa Weyssenhoffa - J.Ewa Leśniewska
 • Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego - Mirosław Kwieciński
 • Drobiazgi myśliwskie w archiwaliach Brezów - Elżbieta Wierzbicka
 • Łowieckie wyprawy w fotografii i notatkach Stanisława Wilhelma Lilpopa - Małgorzata Zawadzka
 • Drapieżnictwo na zającu szaraku w warunkach jego niskiej liczebności - Sebastian Juszko
 • Złote pióra Kaczuszki - Andrzej Albigowski
 • Dziedzictwo polskiego łowiectwa elementem kultury Rzeczpospolitej - Zbigniew

 

Kozłówka 2009 r.

referaty :intelektualia 2007i2009

 • Polowania według scenariusza Henryka Sienkiewicza - Izabela Kamińska
 • Myśliwskie wizerunki Józefa Potockiego z Antonin - Aldona Cholewińska-Kruszyńska
 • Broń – uniwersalne narzędzie wszech czasów - Zbigniew Masłowski
 • Za i przeciw selekcji osobniczej sarny - Krzysztof Morow
 • Fascynująca Kamczatka - Stanisław Malec

 

 

Kozłówka 2007 r.

referaty:

 • Słowo wstępne - Krzysztof Kornacki
 • Polowania ze strzelbą u Potockich w Łańcucie - Aldona Cholewińska-Kruszyńska
 • Polowania w Puszczy Boreckiej i w jej otulinie dawniej i dziś - Andrzej Dobiech

 

 

Kozłówka 2005 r.

referaty:intelektualia 2005

 • Słowo wstępne - Krzysztof Kornacki
 • Polowania par force u Potockich w Łańcucie i Antoninach – Aldona Cholewińska-Kruszyńska
 • Pilawin – królewska fantazja Józefa Potockiego - Aldona Cholewińska-Kruszyńska
 • Polowania w puszczy Piskiej, dawniej i dziś - Zbigniew Cieluch, Andrzej Dobiech
 • Wilk - Tomasz Konarski
 • Łowiectwo a ochrona środowiska - Andrzej Walewski

 

 

Kozłówka 2003 r.

referaty:intelektualia 2003

 • Słowo wstępu - Janusz Tazbir
 • Zarys historii broni myśliwskiej - Stefan Olech
 • Tysiąckroć więcej psi w roku kosztują niźli szczują - Agnieszka Samsonowicz
 • Polowania dworskie - Aleksander Czerwiński
 • Ordynacka pieczeń z udźca rogacza - Elżbieta Kornacka
 • Fuzje, jamniki, trąbki. Elementy kultury myśliwskiej szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku - Jarosław Dumasowski
 • Julin. Pałacyk myśliwski Romana i Alfreda Potockich z Łańcuta 1880 – 1944 - Aldona Cholewińska-Kruszyńska
 • Adamowie Zamoyscy i łańcuckie polowania - Aldona Cholewińska-Kruszyńska
 • Myśliwski pałac w Św. Antonie na Słowacji - Marian Ciż

 

 

Sieniawa   2002 r.

(zorganizowana przez Tow. Łowieckie Ziem Wschodnich)

referaty:

 • Organizacje myśliwskie na Kresach Wschodnich XIX/XX w. - Danuta Łukasik
 • O potrzebie dyskusji nad nowym modelem łowiectwa - Tomasz Konarski
 • Problemy polskiego modelu łowiectwa - Jan Maria Witkiewicz
 • Bóbr w Bieszczadach - Antoni Derwich
 • Problem ochrony żbika w Polsce - Agnieszka Olszańska
 • Drapieżnictwo psów i kotów - Izabela Wierzbowska

 

 

Kozłówka 2001r.

referaty:intelektualia 2001

 • Słowo wstępne - Tomasz Konarski
 • Polowanie w lasach Kozłowieckich dawniej i dziś - Krzysztof Kornacki
 • Geneza pojęć łowy, myślistwo, gon, polowanie - Agnieszka Samsonowicz
 • O potrzebie istnienia ideowych towarzystw łowieckich - Tomasz Konarski
 • Ludzie i wilcy - Ryszard Kiersnowski
 • Tradycje myśliwskie w twórczości Wincentego Pola - Grażyna Połuszejko