Szukaj

Dane Klubu

Klub Świętego Huberta
ul. Zwycięzców 16 m 2
03-941 Warszawa

sekretariat@klubswhuberta.pl

Stanowisko Klubu Świętego Huberta w sprawie odstrzału dzików

Klub Świętego Huberta wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji administracji rządowej o bezprecedensowej eksterminacji dzików na większości obszaru Polski.


Obowiązkiem wykonania tego działania ministrowie obecnego rządu obarczyli myśliwych. Jest to brutalne zmuszanie ich do łamania podstawowych zasad  etyki łowieckiej. Zmuszanie myśliwych do uczestnictwa w tym działaniu to też droga do trwałego niszczenia prawdziwego oblicza polskiego łowiectwa i skazywanie go w przyszłości na banicję społeczną.
Działania takie są niegodne, absolutnie sprzeczne z podstawowymi zasadami i ideami łowiectwa - nie mają  nic wspólnego z prawdziwym łowiectwem. Użycie myśliwych jako formacji egzekucyjnych jest głęboko poniżające.  Podważa to sens  łowiectwa,  kompromituje wielowiekowe tradycje i dorobek polskiego łowiectwa jako działania na rzecz ochrony przyrody i dbania o to by przekazać ją następnym pokoleniom w stanie  co najmniej  niepogorszonym.
 Uważamy, że podejmowane działania mogą przynieść negatywne skutki dla przyrody polskiej i doprowadzić do nieobliczalnych zmian w naszym ekosystemie. Alarmują o tym także naukowcy. Uzasadnienie tak zwanej depopulacji dominującą rolą dzików w przenoszeniu wirusa afrykańskiego pomoru świń jest tezą nieprawdziwą, zastępczą – dzik stał się wygodną  ofiarą uproszczeń i niekonsekwencji w zwalczaniu ASF.
Wyrażamy głębokie przekonanie, iż  myśliwi kierując się  tradycją i etyką łowiecką nie będą uczestniczyli w działaniach, które są zaprzeczeniem  podstawowych zasad polskiego  łowiectwa.

Klub Świętego Huberta