Szukaj

Dane Klubu

Klub Świętego Huberta
ul. Zwycięzców 16 m 2
03-941 Warszawa

sekretariat@klubswhuberta.pl

Walne Zgromadzenie członków Klubu Świętego Huberta

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W dniu 26 września 2020 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Klubu Świętego Huberta.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującym członkom Zarządu i dokonało wyboru  nowego Zarządu i Straży Praw Klubu. Wybrany Zarząd Klubu stanowią:

  • Dariusz Młotkiewicz - prezes
  • Witold Daniłowicz - wiceprezes
  • Elżbieta Sęczykowska - wiceprezes
  • Zdzisław Strupieniuk - skarbnik
  • Krzysztof Dzik - sekretarz

Przewodniczącym Straży Praw został kolega Adam Benedykt Bisping, zaś członkami koledzy Andrzej Walewski i Krzysztof Morow.

Nowo wybrany Zarząd Klubu będzie kontynuował działania  celem zrealizowania przeniesionej na 2021r konferencji „Intelektualia Myśliwskie” organizowanej wspólnie z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Miejscem konferencji pozostanie, jak wcześniej planowaliśmy teren Łazienek Królewskich. Liczymy, że przyszłorocznej konferencji będzie towarzyszyła nowa, interesująca edycja wydawnicza zwierająca materiały tekstowe oraz ilustracyjne wygłoszonych referatów.

Ponadto,  czynimy starania celem poszerzenia współpracy z regionalnymi organizacjami i stowarzyszeniami łowieckimi, a zwłaszcza ze środowiskiem krakowskich myśliwych, aby powiększyć zaplecze członkowskie Klubu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną niestety zmuszeni byliśmy zrezygnować z planowanego spotkania zaduszkowego dla uczczenia zmarłych Kolegów, jak również ze wspólnego polowania.
    
Darz Bór

Prezes Klubu Św. Huberta
Dariusz Młotkiewicz

Wspomnienie o Zbyszku Skowrońskim.

Z wielkim żalem i bólem żegnamy dziś kolegę Zbyszka Skowrońskiego.

Był wieloletnim, aktywnym członkiem naszego Klubu. Łowiectwo stanowiło istotny element jego życia i dał się poznać jako zamiłowany i prawy myśliwy.
Hodował psy i konie. Prowadził rozliczne interesy. Uwielbiał też podróże bez trudu posługując się kilkoma językami. Polowania na Litwie i Białorusi, a także na Kamczatce czy w Ałtaju były dla niego chlebem powszednim. Z miejscowymi myśliwymi nawiązał szereg znajomości, a także szczerych przyjaźni co ułatwiało Mu częste wyjazdy w tamte rejony.
Wśród członków Koła cieszył się ogólną sympatią. Uczynny, dowcipny, inteligentny. Takim pozostanie w naszej pamięci.
Bardzo nam Ciebie Zbyszku będzie brakować.

Zarząd i Koledzy z Klubu Św. Huberta

Ś.p. Adam Roguski

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę i serdecznego przyjaciela ś.p. Adama Roguskiego. Był wieloletnim członkiem naszego Klubu. Znakomitym myśliwym. Szczerze oddany sprawom prawidłowego łowiectwa.
W Klubie pełnił zaszczytną funkcję  Przewodniczącego Straży Praw.
Cześć jego pamięci i Darz Bór.

Klub Świętego Huberta

Msza św. żałobna odbędzie się 23 marca o godz. 12 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej w Skolimowie na ulicy Kościelnej.

Świętej pamięci Stefan Wyganowski

Rolnik z wykształcenia, myśliwy z zamiłowania i ten właśnie nurt decydował o tym co robił w całym swoim życiu. Był wieloletnim prezesem jednego z najlepszych warszawskich Kół Łowieckich. Pełnił ważne funkcje w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego.

W naszej pamięci pozostanie jednak przede wszystkim jako jeden z założycieli naszego Klubu św. Huberta. Będąc członkiem Zarządu i pełniąc funkcję skarbnika walnie przyczynił się do sukcesów Klubu w ciągu 20 lat jego działalności.

Serdeczny kolega, wybitny myśliwy, znakomity brydżysta, człowiek obdarzony inteligencją, dowcipem i przymiotami kultury. Bardzo nam będzie Ciebie brakowało, Drogi Stefanie!

                                                                                                           Koledzy z Klubu Św. Huberta

Stefan odszedł od nas 5 marca 2020 r.

Msza święta a następnie pogrzeb odbędzie się 20 marca o godz. 12.00 w  kościele MB Anielskiej
w Skolimowie ul. Środkowa 15